Veteranklubben

Matchlederliste sommer 2024

Aktivitetskalender 2024

Generalforsamling – referat 2024

2022 Vedtægter side 1 klik her

2022 Vedtægter side 2 klik her

Tønder Veteranklub spiller hver mandag hele året 18 eller 9 huller

Der slås ud kl. 9.00 fra 1. april til 31. oktober – går efter sommertid.
Fra 1. november til 31. marts slås ud kl. 9.30.
Dem der ønsker at gå 9 huller fra start – afleverer scorekort til
matchleder.
Dem der ønsker at gå de sidste 9 huller, altså fra ca. kl. 11.00 – skal meddele deres tilmelding til én i bestyrelsen – søndag aften eller tidlig mandag morgen.
Sidste mandag i måneden – vintersæson – serveres der MAD for kr. 20,00.
Om sommeren serveres der pølser for kr. 20,00 – Hver gang efter 18 huller.
Mandagen i sommersæson, er der også præmier til de 3 bedste i 3
rækker.
Mødetid og aflevering af scorekort til matchlederne en halv time før
udslag – senest 15 min. før.
Klubbens formål er, at samle dame- og herreveteraner til golfspil, udflugter og socialt samvær, under hyggelige, afslappede samt sportslige former.
Alle medlemmer af Tønder Golfklub kan optages i klubben fra det år de fylder 60. Henvendelse til bestyrelsen eller bare møde op om mandagen.


Klubbens medlemstal er pr. 1. januar 2024: 67 medlemmer.


Kontingent er kr. 120,00 pr. kvartal – hver den 10. i måneden – Januar-April-Juli-Oktober. Betales beløbet ikke rettidig, kan man blive slettet af medlemslisten.
Bank: Reg.nr. 7990 kto. 1043830 Mobilepay: box09000 eller kontant.
Hvis et medlem p.g.a. længere tids sygdom er forhindret i at spille, men fortsat ønsker medlemskab, bedes dette meddelt bestyrelsen.

Kontingentet går bl.a. til præmier, udflugter samt tilskud i forbindelse med venskabsturneringer, som er Aabenraa og Haderslev, hvor vi skiftes til at spille hos hinanden.
Der planlægges hvert år en 3-dages golftur.
HUSK – banen er ikke lukket om mandagen – så der flettes sammen –lukkes igennem – især for Green-fee spillere men også vores egne fra klubben i klubben.
Der søges banelukning ved venskabsturnering.


Klubbens bestyrelse:
Formand: Ellen Toftegaard tlf. 24805418
nordlund95@mail.tele.dk
Kasserer: Karina Bossen tlf. 21766998
bossen@kedde.com
Sekretær: Arne Petersen tlf. 29907114
arne@soevangs.dk
Suppleant: Karl-Uwe Berdiin tlf. 74775277
niidreb@mailnorlys.dk


VI ØNSKER ALLE NYE MEDLEMMER VELKOMME