veteranklubben

Matchlederliste Vinter 20-21

Aktivitetskalender 2021

2021 Gen referat 1

2021 Gen referat 2

2021 beretning 1

2021 beretning 2

Tønder Veteranklub spiller hver mandag hele året 18 eller 9 huller. Der slås ud

Kl. 9.00 fra 1. April til 30. September.

Fra 1. Oktober til 31. Marts slås ud kl. 9.30

Dem der kun vil gå 9 huller sætter sig på Golfbox ca. ved 11-tiden, så mødes vi alle omkring 12.30. Dette prøves her i sommerhalvåret. Vindere af de 9 huller (alle) vil så blive bekendtgjort. Dem der ønsker kaffe, kan selv lave sig en kop med instentkaffe.

Eller man trækker et kop i automaten, samt øl og vand.

Sidste mandag i måneden er klubben vært ved grillpølser efter 18 huller.

Denne mandag er der, i sommerhalvåret, præmier til de 3 bedste i 3 rækker.

Mødetid og aflevering af scorekort til matchlederne senest 15 min. før start

Klubbens formål er at samle dame-og herreveteraner til golfspil, udflugter og socialt

samvær under hyggelige, afslappede og sportslige former.

Alle medlemmer af Tønder Golfklub kan optages i klubben fra det år de fylder 60.

Bestyrelsen kan give dispensation for yngre ægtefæller. Hcp sættes til 54 ved særlige turneringer med gæster mv. indtil dette hcp er opnået.

Klubbens medlemstal er pr. 1. Januar 2021 – 64

Optagelse i klubben sker ved henvendelse til formanden med oplysninger om medl.nr., alder, adresse, mail-adr. og tlf.nr.

Kontingentet er kr. 120,00 pr. kvartal. Bliver beløbet ikke betalt rettidig, slettes man af medlemslisten.  Kvartalsvis: Januar – April – Juli – Oktober

10. i kvartelts første måned (f.eks. den 10. januar)

Betales til Bank: reg. 7990 kto. 1043830   Mobilpay:  box09000 eller kontant

Hvis et medlem p.g.a. længere tids sygdom er forhindret i at spille, men fortsat ønsker medlemskab, bedes dette meddelt bestyrelsen.

Kontingentet går bl.a. til præmier, julefrokost, udflugter samt tilskud i forbindelse med venskabsturneringer.

Der er 2021 indgået venskabsturning med Veteranklubben fra Haderslev Golfklub. Aabenraa Golfklub har vi også som venskabsklub.

Der planlægges hvert år en 3-dages golftur.

Husk banen er åben for alle om mandagen, vi skal flette sammen med andre. Især Greefee-gæster skal vi være hjælpsomme overfor. Der søges banelukning ved venskabskampe.

Klubbens bestyrelse:

Formand: Knud Z.E. Sørensen  tlf. 23922340  mail: sonjaknud4@gmail.com

Kasserer:  Karina Bossen  tlf. 21766998   mail:  bossen@kedde.com

Sekretær: Jørgen L. Kristensen tlf. 40623526  mail:  kristensen.blaesbjerg@bbsyd.dk

VI ØNSKER ALLE NYE MEDLEMMER VELKOMMEN