v18

V18 starter onsdag den 10.6.,  med gunstart, scorekort og betaling afleveres senest kl. 8.45.

Matchkalender 2020

V18 indbyder alle, der er medlem af Tønder Golf Klub velkommen til at spille onsdag formiddag kl. 9. Scorekort afleveres senest kl. 8,45, og umiddelbart derefter påbegyndes spillet. Fligths bliver sammensat ved lodtrækning. Klubbens formål er at spille golf og dyrke socialt samvær.

Der spilles med max. 54 tildelte slag, og der spilles i to rækker, når vi er flere end 20 deltagere. De tre bedste i hver række får præmie.

Vi starter onsdag den 1. april kl. 9.  BEMÆRK TIDSPUNKTET!

Man kan bare komme eller tilmelde sig på Golfbox. Scorekort afleveres senest kl. 8.45.

Medlemskontingentet er 100 kr., som betales senest 3. spilledag. Derudover betaler du 20 kr. i matchfee. Medlemskontingent og matchfee vil gå til præmier på dagen, til udflugter og afslutning. (HUSK småpenge)

Efter spillet samles vi, spiser vores medbragte madpakke og der uddeles præmier. Den sidste onsdag i måneden er der mad, og vi spiller evt. et andet spil. Maden koster 40 kr., og der er BINDENDE tilmelding senest onsdagen før.

Anne Marie Dreyer  23256276       anne-marie.dreyer@mail.dk

Carsten Johansen                                   74721276

Yrsa Jensen   24858266 johnpauli@bbsyd.dk

John Jensen  (kasserer)   40278340    johnpauli@bbsyd.dk

Karl Peter Warming         29662962  kpw.br@post.tele.dk

Alice Gehrke Warming (formand)     24485281   kpw.br@post.tele.dk