v18

Venskabsklubben V18

Se Matchkalender 2021 her

V18 indbyder alle, der er medlem af Tønder Golf Klub velkommen til at spille onsdag formiddag kl. 9. Scorekort afleveres senest kl. 8,45, og umiddelbart derefter påbegyndes spillet. Fligths bliver sammensat ved lodtrækning.  Klubbens formål er at spille golf og dyrke socialt samvær. Der spilles med max. hcp 54, og der spilles i to rækker, når vi er flere end 20 deltagere. De tre bedste i hver række får præmie.      

Vi starter onsdag den 7. april kl. 9.   BEMÆRK TIDSPUNKTET!   Man opfordres kraftigt til at tilmelde sig på Golfbox senest dagen før.  Medlemskontingentet er 100 kr., som betales senest 3. spilledag. Derudover betaler du 20 kr. i matchfee. Medlemskontingent og matchfee vil gå til præmier på dagen, til udflugter og afslutning.

(HUSK småpenge)                                                                                   

 Efter spillet samles vi, spiser vores medbragte madpakke, og der uddeles præmier. Den sidste onsdag i måneden er der mad, og vi spiller evt. et andet spil.  Maden koster 40 kr., og der er BINDENDE tilmelding senest onsdagen før.

Anne Marie Dreyer        23256276         anne-marie.dreyer@mail.dk

Carsten Johansen           74721276                                                

Yrsa Jensen                        24858266

John Jensen   (kasserer)  40278340         johnpauli@bbsyd.dk

Karl Peter Warming      29662962                                                

Alice Gehrke Warming (formand)   24485281   kpw.br@post.tele.dk