tirsdagsdrengene

Tirsdagsdrengene Tønder

Vedtægter:

Kontingent. Medlemmer af klubben betaler et årligt kontingent, der fastsættes på generalforsamlingen. Pengene anvendes, sammen med øvrige indtægter, i forbindelse med udflugt, klubmesterskab og den gennemgående konkurrence. Præsidenten fastsætter beløbsstørrelse der anvendes til udflugter mm.

Handicap og spil. Højeste handicap for medlemmer er 27. Præsidenten kan i samråd med 2 andre medlemmer evt. dispensere herfra. Normalt spilles fra gul tee. Brug af afstandsmåler er tilladt. Ved klubmesterskabet spilles Hallington.

Program for sæsonen. Udflugt og klubmesterskab placeres fortrinsvis på samme datoer som Tirsdagspigernes udflugt og afslutning. Generalforsamling afholdes i oktober måned.

Protokol og indberetning af scores. Der føres protokol over fremmødet. Scores indtastes i golf-box som turnering.

Gennemgående turnering. Bedste 15 runder, sum af Stableford resultater. Præmie til de 3 bedste.

Klubmesterskab. For at deltage i klubmesterskabet, skal man have deltaget mindst 8 gange, men medlemmer kan spille med udenfor konkurrencen.

Optagelse af medlemmer. Anmodning om optagelse i klubben sker ved henvendelse til Præsidenten med oplysning om navn, mobiltelefonnummer og handicap.

Gæstespillere. Gæster er velkomne. Kontakt venligst Jørgen Solgaard på telefon 20634440 hvis du har lyst til at prøve en runde med os. På udflugter er muligheden for gæste-deltagelse afhængig af deltagerantal.

Kontingent og bøder. Kontingentet, der for 2024 er 200 kr., indbetales ved sæsonstart eller optagelse.

Der betales 20 kr. for damebajer (max. én pr. runde), og 5 kr. for hvert streget hul.