regler for tordenvejr

Huskeregler og gode råd

Billedresultat for shelter tønder golf klub

Gå væk fra dit golfudstyr, da det virker som elektrisk leder, og søg sikkerhed i klubhuset, eller i et af de to lynsikrede shelters på banen.

Hold dig væk fra høje træer og master.

Lynet er ca. 1 km. væk, for hver 3 sekunder der går imellem lyn og torden.

Er der mindre end 5 sekunder imellem lyn og torden, er situationen meget farlig – lynet er mindre end 2 km væk. Kan du ikke nå i ly: Sæt dig på hug et lavt beliggende sted (læg dig aldrig ned). Luk øjnene og åbn munden. En bunker kan være et godt sted, forudsat den er lavt beliggende. Bliv her til uvejret er drevet over.

Hvis du spiller turnering
Følg turneringslederens anvisninger. I henhold til regel 6-8a (ii) må du afbryde spillet, når du tror, der er fare for lynnedslag.

Turneringsledelsens opgaver

Før turneringen
Hvis der ifølge vejrudsigter er risiko for tordenvejr under afvikling af en turnering, orienterer turneringsledelsen spillerne om:
1. Hvordan spillerne skal forholde sig, når et tordenvejr nærmer sig, og mens uvejret pågår (Se vejledning til spillerne simple huskeregler og gode råd ved tordenvejr) og
2. hvordan du skal agere, når turneringsledelsen udsender signal om afbrydelse af spillet.

Under turneringen
1. Turneringsledelsen bør hurtigst muligt – efter den har konstateret, at et tordenvejr nærmer sig – vurdere situationen. Ved mindste risiko for, at tordenvejret kommer tæt på golfbanen, bør ledelsen afbryde spillet med et på forhånd aftalt signal. (tre lange trut i hornet, gentages)
2. Når faren for lynnedslag på golfbanen er drevet over, kan turneringsledelsen på ny igangsætte spillet med et på forhånd aftalt signal (tre korte trut i hornet, gentages).
3. Hvis det skønnes nødvendigt, udsender turneringsledelsen et på forhånd aftalt signal (et langt trut) om, at turneringen er aflyst.

Ved par- og cupturneringer etc. hvor turneringsledelse ikke er tilgængelig:
En spiller har efter regel 6-8 ret til at afbryde spillet, hvis han tror, der er fare for lynnedslag. Hvis en spiller afbryder spillet efter regel 6-8, skal spilleren efterfølgende meddele dette til turneringsledelsen, så snart som muligt. Gør spilleren dette, og turneringsledelsen finder dennes begrundelse tilfredsstillende, er der ingen straf. Ellers bliver spilleren diskvalificeret.