ordensregler

Spillerækkefølge
På teested på hul 1 bestemmes spillerækkefølgen af tidsbestillingen via Golfbox. Har en gruppe ikke bestilt tid i Golfbox, har den ingen rettigheder og skal vente til der er en ledig tid. Så bestil tid og vær sikker på at komme ud at spille.

Spilletempo
En enkelt spiller har i princippet ingen rettigheder, men brug din sunde fornuft når du går på golfbanen. Den ideelle spilletid for 4 personer er 3,5 time. En gruppe bestående af én spiller har de samme rettigheder som alle andre.
Der må ikke spilles i grupper med mere end 4 bolde ad gangen.
Hver spiller skal anvende personligt golfudstyr/bag på banen.

Skån banen
Læg tørv på plads.
Udbeder nedslagsmærker på green (brug pitchfork).
Riv bunkeren efter spil.

Banepersonale
Banepersonale har fortrinsret overalt på banen og skal kunne arbejde i sikker forvisning om, at spillerne har det fulde ansvar for personalets sikkerhed.

Påklædning
Letteste påklædning på banen, inkl. driving-range og par 3-bane, er shorts og bluse/poloskjorte. Se her.

Mærker på bag
Klubbens medlemmer skal have gyldigt bagmærke synligt på bag’en.
Greenfee-gæster skal have gyldig greenfee-kvittering.

Juni 2017
Regel- og handicapudvalget
Tønder Golf Klub