ordensregler

Spillerækkefølge
På teested på hul 1 bestemmes spillerækkefølgen af tidsbestillingen via Golfbox. Har en gruppe ikke bestilt tid i Golfbox, har den ingen rettigheder og skal vente til der er en ledig tid. Så bestil tid og vær sikker på at komme ud at spille.

Spilletempo
Fortrinsret på banen, bestemmes af en gruppes spilletempo. En gruppe bestående af én spiller har ikke rettigheder, men kan ofte forvente at blive lukket igennem.

Rangebolde
Det er forbudt at tage rangebolde med ud på 18 huls banen og par 3 banen.

Skån banen
Læg tørv på plads.
Ret nedslagsmærker på green op (brug pitchfork).
Riv bunkeren efter spil.

Banepersonale
Banepersonale har fortrinsret overalt på banen og skal kunne arbejde i sikker forvisning om, at spillerne har det fulde ansvar for personalets sikkerhed.

Påklædning
Påklædning på banen, inkl. driving-range og par 3-bane, er shorts/bukser og bluse/poloskjorte.

Mærker på bag
Klubbens medlemmer skal have gyldigt bagmærke synligt på bag’en.
Greenfee-gæster skal have gyldig greenfee-kvittering.

Juni 2021
Regel- og handicapudvalget
Tønder Golf Klub