lokale regler

Midlertidig lokal regel ved renoverede søer

I forbindelse med renovering og genetablering af arealer omkring søerne vil der i foråret 2021 blive nysået græs på arealer i det generelle område og i strafområder. Der er spilleforbud i disse arealer. Arealer må ikke betrædes, heller ikke for at hente en bold.

  • Ligger bolden i strafområde omkring en sø skal en bold droppes efter regel 17 eller i en etableret droppezone, i begge tilfælde med ét strafslag.
  • Ligger bolden i et areal med nysået græs i det generelle område (dvs. uden for strafområdet), eller skal en spiller tage sin stance i et sådant areal, skal en bold droppes efter regel 16 eller fra en etableret dropzone, i begge tilfælde lempelse for unormale baneforhold uden straf.
  • Ligger bolden i det generelle område uden for nysåede arealer, og skal en spiller tage sin stance i et nysået areal, skal en bold droppes efter regel 16, lempelse for unormale baneforhold uden straf.

Overtrædelse af reglen giver generel straf (Tab af hul i hulspil, to strafslag i slagspil.)”

Markeringer

Hvide markeringer: Out of bounds

Røde/Gule markeringer: Strafområder

Blå markeringer: Areal under reparation

Grøn top på pælen: Område med spilleforbud

Veje/Stier

Alle veje og stier på banen, selv hvis de ikke er kunstigt overfladebelagte, behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.

Sprinklere

Spilleren kan tage lempelse efter Regel 16.1b, hvis en sprinkler er på en rimelig spillelinje, og inden for to køllelængder fra greenen og fra bolden.

Beskyttelse af unge træer forbundet til støttepæl eller identificeret med grønne bånd

Hvis en spillers bold ligger hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, og den ligger på eller berører et sådant træ, eller et sådant træ er til gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 16.1f.

Drop bold på fairway ved bold out of bounds (OB) eller mistet

Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. “Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.

For yderligere information omkring denne lokalregel klik her

Intern out of bounds

Out of bounds-grænsemarkeringerne mellem hul 16 og hul 8 er kun gældende ved spil af hul 16. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke-flytbare forhindringer.