kontingent

Årlige kontingenter for 2021

Aktiv senior med indskud: 5.600 kr.
Aktiv senior uden indskud: 6.100 kr.

Fra 2016 nedsættes indskuddet på 3.000 kr. med 500 kr. pr år, således at det helt bortfalder fra 2022.

Seniorer på 80 år eller mere: 2.800 kr.

Aktive familier, hjemmeboende børn ikke fyldt 18 år i 2020: 11.700 kr.
Aktive familier, hjemmeboende børn ikke fyldt 18 år i 2020: uden indskud 12.700 kr.

Mini junior under 13 år i 2020: 600 kr.
Aktive juniorer ikke fyldt 19 år i 2020: 1.200 kr.
Ungseniorer ikke fyldt 25 år i 2020 og studerende: 2.400 kr.

Juniorer og ungseniorer betaler først eventuelt indskud ved overgang til seniormedlemskab.

Flexsmedlemmer (se regler for flexmedlemsskab nederst) 1.700 kr.
Langdistancemedlem, som har en anden hjemmeklub 3.000 kr.

Passive 400 kr.


Passive m/rettigheder
, må bruge driving-range + par 3 bane 800 kr.

TGK tilbyder et passivt medlemskab med rettigheder. Det betyder at du kan bruge klubbens driving-range med frie bolde, samt spille på klubbens par-3 bane. Et sådant medlemskab koster 800 kr. pr. år. Du får udleveret et bagmærke, der skal bæres synligt på din bag. Banekontrol vil forekomme.


Prøvemedlemmer GRATIS. 495 kr. betales til bøger og egen golfhandske.

Opkrævning af kontingent

For alle “aktive”, opkræves kontingent til DGU på 161 kr. årligt. Juniorer 86 kr. årligt.

*Kontingent over 2.000 kr. opkræves i 2 rater.
* Den første a’conto for det kommende år opkræves i december måned.
* Resten af kontingentet opkræves pr. 15. maj.

Udmelding/genindtrædelse

HUSK: udmeldelse kan kun ske skriftligt og senest 30. november i indeværende år. Overholdes fristen ikke, SKAL du ifølge vedtægterne betale næste års kontingent.

Et medlem der har betalt fuldt indskud kan genindtræde i gruppe D mod betaling af helt årskontingent, i op til 3 år efter skift til anden medlemskategori.

Indmeldelse

Sker indmeldelse pr. 1. august eller senere kan indmeldelse ske mod betaling af 1/12 af kontingentet pr. påbegyndt måned.

Bagpladser

Bagpladser 300 kr. Bagplads incl. leje af skab 450 kr.
El-opladere 150 kr. 
Bagskabe kan købes for 1.000 kr. og den årlige leje er 300 kr. Indtil 3 år efter købet er tilbagekøbsprisen 700 kr.. Herefter nedskrives beløbet med 100 kr. pr. år. Og efter 10 år betales der ikke noget tilbage.
Begge skal være forsynet med gyldigt årsmærke.

Flexmedlemskab

TGK tilbyder flexmedlemskab til medlemmer, der ikke har tid nok til at udnytte et normalt kontingent, eller kun har mulighed eller ønske om at gå et begrænset antal runder pr. år.
For at benytte denne medlemskategori skal du kunne dokumentere et registreret handicap fra et tidligere medlemskab i en anden golfklub, eller du skal gennemføre et prøvemedlemskab, hvor du erhverver spilletilladelse.

Et flexmedlemskab koster kr. 1.800 årligt. Der er et indmeldelsesgebyr på 300 kr.  (engangsbeløb), hvis du ikke tidligere har været medlem af TGK.

Flexmedlemsskab indeholder følgende.:
Frit brug af alle klubbens faciliteter undtaget 18 huls banen. Der udstedes DGU kort. Du modtager bagmærke, der viser, at du er Flexmedlem. Dette skal være synligt på din bag.

Du kan dermed spille på alle baner, der modtager spillere med DGU kort.

2 frie/gratis runder på Tønder Golf Klubs 18 huls bane. Ønsker du kun at spille 9 huller, kan du dette 4 gange.

Du skal indskrive dig i greenfee-bogen, inden du går ud på banen. Greenfeemærkat skal bæres synligt på din bag.

For alle yderligere runder betales den til enhver tid gældende fulde greenfee, 300 kr., 9 huller dog kun 150 kr.. Betaling og indskrivning i greenfee- bogen skal ske inden du går ud på 18. huls banen. Der vil forekomme banekontrol, og spiller du uden at være skrevet i greenfee-bogen vil greenfee være det dobbelte, af det normale beløb, og dit DGU kort samt spilleret inddrages.

Ved deltagelse i klubbens åbne matcher betales normal matchfee samt halv greenfee. Du kan ikke deltage i Klubmesterskab, eller klubbens cupturneringer.
Du kan også være medlem og spille med i alle de klub i klubber vi har, du skal blot betale greenfee.

Du kan som flexmedlem ikke opnå greenfeerabatter hos vore venskabsklubber eller under Det sønderjyske samarbejdes greenfee ordning. Du kan ikke spille sammen med et medlem af TGK til halv greenfee, og du kan ikke medtage en gæst til halv greenfee.

TGK administrerer dit handicap og betaler dit DGU-kort.

Ønsker du i løbet af et kalenderår at konvertere dit flexmedlemskab til et fuldtidsmedlemskab i TGK, modregnes det betalte kontingent på 1.800 kr. forholdsvis i det nye kontingent.