B 2021

Bestyrelse 2021

  • Suppleanter: Karl Aage Thylkjær og Tage Ebbesen Øvrige udvalg:
  • D-udvalg:  Manfred Hansen.
  • Regel- og handicapudvalg: Erna Hvedemose E-mail: ehv@ecco.com Tlf. 20122776
  • Formand for husudvalg:

Referater fra bestyrelsesmøder:

Generalforsamling:

2020