BESTYRELSEN

Formand  Bent Johannsen24639388
formand@toendergolfklub.dk
NæstformandChristian Friis23931496
cfriis36@gmail.com
KassererKasper Trærup Christensen
SekretærHenrik Sønnichsen
Formand for baneudvalgChristian Friis
Formand for sponsorudvalgLars Bæk-Nielsen
Formand for begynderudvalgKjeld Hansen28837050
k.hansen45@hotmail.com
Formand for turneringsudvalgHans-Jørgen Hansen23718350
hj.hansen@bbsyd.dk
Formand for webudvalg???
Formand for byggeudvalgBent Johannsen24639388
formand@toendergolfklub.dk
ForretningsudvalgBent Johannsen og Christian Friis


Baneudvalg:
Christian Friis, formand – Theodor Juhl – Kaj Jacobsen –Christian Outzen
Begynderudvalg:
Kjeld Hansen, formand – Karina Bossen – Claus Bruhn – Kim Clausen – Lillian Høgh –Johan Meier – Uwe Carstensen
Regel- og handicapudvalget:
Erna Hvedemose, formand – Lars Nauheimer – Ture Ingemann Pedersen – Bente Solgaard
Byggeudvalg:
Bent Johannsen, formand