Veteraner – ref. gen 2014

Referat fra veteranklubbens generalforsamling 27.01. 2014.

1. Valg af dirigent/ stemmetællere og referent.
Dirigent: Leif Hansen, stemmetællere: Helge Lykkebak og Svend Erik Svenson, referent Jørgen
Steffensen.

2. formandens beretning

25. marts vinterafslutning med gule ærter efter at have gået 18 huller.

30.04 – 2. 05. Vellykket tur til Pejsegården med spil på følgende baner: Comwell Keller Park,
Stensballegård og Horsens . Opholdet på Pejsegården var helt igennem en succes.

27. maj. Toftlund på besøg. 85 deltagere. Vi vandt med 305 – 293.

3. juni. Besøg af Åbenrå. Det var Tønder Golf Klubs jubilæumsuge og telt var sat op .Efter
Venskabsmatchen, som vi tabte med 316 – 341, var der spisning og dans til Rebbøl Brassband.
Desværre havde Åbenrå ikke meddelt medlemmerne, at dette arrangement indgik i Festen.
Men vi morede os.

19. juni. Udflugt til Nordborg. Dårligt vejr med regn og torden. Matcen afblæst. Et enkelt hold
nåede 11 huller. Nordborg var fine og inviterede os over til en ny mactch uden betaling og vi
gentog turen den 18. september.

9. juli. Vi besøger Toftlund. Vejret var fint og 36 deltog. Desværre tabte vi 327 – 345

28. juli.” Dit liv ”. Turnering til støtte for kræftramte. Blev afviklet i vort regi. 82 deltagere og
Der blev indsamlet 8.700 kr. Fint vejr og høj stemning. Der blev opfordret til deltagelse.

12. august. Venskabsmatch med Åbenrå. Vi deltog med 31 og i alt deltog 104. Vi tabbte på
En dag med sol, regn og torden. Sluttede med spisning i deres fine nye klubhus

3.september. Udflugt til Rømø. Turen sluttede med en fin buffet i restauranten.

18. september. Som tidligere nævnt ny match i Nordborg. Og den var gratis.

30. september. Pokalmach med følgende resultater: Hans Chr. Knudsgaard blev pokalvinner,
medens Uwe Thomsen vandt herrernes pokal og Hanne Michelsen vandt damernes. Der
blev afsluttet med platte og kage.

16. december. Så kom vi frem til juleafslutningen. Vi gik først 9 huller. Som sædvanlig havde
Festudvalget sørget for god mad. Musikken var fin og det hele var festligt. Der blev sluttet
Kl. 17,45. Nu ser vi frem til 2014.

3. Regnskabsaflæggelse. Arne gennemgik regnskabet, der som budgetteret sluttede med et lille
Underskud på kr. 1927,70. Regnskabsaflæggelsen blev godkendt.

3. Budgetforslag samt godkendelse af kontingent. Der blev budgetteret med en underskud på
kr.1260,00. Også budgetteret blev godkendt. Kontingentet blev som foreslået uforandret.

4. Forslag fra bestyrelsen. Der var ingen forslag her.

5. Forslag fra medlemmer. Børge Mthiasen havde forslået 18 huller. Der blev vedtaget, at vi fremover
spiller 9/18 huller. Dette af hensyn til handicapregulering. Man kan så vælge st gå 9 eller 18 huller.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var Elke Bendixen, der blev genvalgt. Jørgen Steffensen
Ønskede ikke genvalgt. Her blev Børge Mathiasen valgt ind. Arne Andersen ønskede at træde ud
af bestyrelsen. Her blev Hanne Michelsen nyvalgt.

7. Valg af bestyrelsessuppleant. Her var der genvalgt af Solveig Jensen

8. Valg af revisor. Her var der genvalgt af Helge Lykkebak.

9. Valg af revisorsuppleant. Genvalg af Heinrich Nissen

10. Eventuelt. Her var der valg af festudvalg, der nu består af Ritta og Ove Terkildsen og Karin og
Hans Chr. Knudsgaard. Hans Chr. Vil yderligere d. 10 febr.kl. 12.00 undrvise i brug af hjertestarteren
.Der blev foreslået at en tredages tur skulle falde i anden uge af maj. Endagesture blev foreslået til
Fredericia , Alssund og Glücksborg, men ikke endelig vedtaget.

Referent: Jørgen Steffensen.