Veteranklub

Tønder Veteranklub. PRÆSENTATION 2017.
Tønder Veteranklub spiller hver mandag hele året enten 9 eller 18 huller.
Der slås ud kl. 9.00 fra 1. april til 30. september. Fra 1. oktober til 31. marts slås ud kl. 9.30. Efter 9 huller holdes der pause, hvor klubben er vært ved kaffen. Når vinderne af de 9 huller er bekendtgjort, spiller de der har lyst de sidste 9 huller.

Sidste mandag i måneden er klubben vært ved morgenkaffe, grillpølser mv. Denne mandag er der, i sommerhalvåret, endvidere præmier til de bedste scorer i 3 rækker.
Særlige dage med 18-hullers turnering er i sommerhalvåret den sidste mandag i måneden, vinterafslutning,morgenkaffe, sommergrill og pokalturneringen.

Mødetid og aflevering af startkort til matchlederne senest 15 min. før start.

Klubbens formål er at samle dame- og herreveteraner til golfspil, udflugter og socialt samvær under hyggelige, afslappede og sportslige former.

Alle medlemmer af Tønder Golfklub, såvel damer som herrer, kan optages i klubben fra det år hvor de fylder 60 år.

Bestyrelsen kan give dispensation for yngre ægtefæller. Hcp. Sættes til 54 ved klubturneringer mv. indtil dette hcp. er opnået.

Klubbens medlemstal er pr. 1. januar 2017 – 61.

Optagelse i klubben sker ved henvendelse til formanden med oplysninger om medlems nr., alder, adresse og telefon nr.samt evt. mailadresse.

Medlemskontingentet er kr. 120,00 pr. kvartal. Bliver beløbet ikke betalt rettidig slettes man af medlemslisten.
Kontingentet betales over 4 kvartaler (januar, april, juli, oktober) eller helårligt, kontant eller over netbank Sydbank reg. Nr. 7990 konto 1043830, og skal være indgået senest den 10. i kvartalets første måned (f. eks. den 10. januar).
Hvis et medlem p. gr. a. længere tids sygdom er forhindret i at spille; men fortsat ønsker medlemskab bedes dette meddelt bestyrelsen.
Kontingentet går bl. a. til morgenkaffe en gang om måneden, præmier, julefrokost, udflugter til andre baner, samt tilskud i forbindelse med venskabsturneringer med andre kubber.

Der er i 2017 aftalt venskabsturneringer med veteranklubberne i Toftlund Golfklub og Aabenraa Golfklub, en tredages tur til Himmerland og udflugter til Nordborg Golfklub, Ribe Golfklub . Hertil kommer en turnering med Tønder Golfklubs V18 og turneringen ” SLÅ ET SLAG” .

Husk banen er åben for alle om mandagen, vi skal flette med andre. Især greenfeegæster skal vi  være hjælpsomme overfor.

Der søges om banelukning ved venskabskampe.

Klubbens bestyrelse udgøres af:

Formand: Elke Bendixen, tlf. 74775150,30235448. mail:.elke.bendixen@mail.dk

Kasserer:Hanne Michelsen, tlf. 74725063,21437036:galgestroemvej-2@dlgmail.dk

Sekretær: Børge Mathiasen, tlf. 74687598,23392489. mail: bkmathiasen@gmail.com

Suppl.Peter Keller, tlf. 74754465,22405079. mail:peter.hansen.keller@gmail.com

Vi ønsker alle nye medlemmer velkommen!