Veteraner – udflugts program 2014

AKTIVITETER HER OG UDE MED GOLFKLUBBER –_2014

5. Maj: Vi besøger venskabsklubben i Åbenrå Golfklub.

26. Maj: Venskabsklubben Toftlund Golf Club i Tønder.

11. Juni: V 18/ Tønder Veteranklub, i Tønder.

18. Juni: Udflugt til Fredericia Golfklub.

8. Juli: Vi besøger venskabsklubben Toftlund Golf Club.

27. Juli: ” DIT LIV ” turnering Tønder Golfklub.

5. – 7. August: Golftour til Gut Apeldör i Tyskland.

18. August: Venskabsklubben Aabenraa Golfklub i Tønder.

3. September: Udflugt til Alssund Golfklub.

Nærmere vedrørende starttidspunkter, betaling, spisning mv. vil fremgå
af tilmeldingslister.

Deltagergebyr til en match bedes indbetalt mandagen før et arrangement
Helst på reg.nr.7990 kto. 1043830 – eller kontant til kassereren.
Bestyrelsen

Ret til ændringer forbeholdes.