V18

Venskabsklubben V18

V18 indbyder alle, der er medlem af Tønder Golf Klub velkommen til at spille onsdag formiddag kl. 9.30. Scorekort afleveres senest kl. 9.15, og umiddelbart derefter påbegyndes spillet. Fligths bliver sammensat ved lodtrækning.
Klubbens formål er at spille golf og dyrke socialt samvær!
Der spilles med max. 54 tildelte slag, og der spilles i to rækker, når vi er flere end 20 deltagere.
Vi starter onsdag den 4. april kl. 9.30.
Medlemskontingent 100 kr. (Du må deltage 2 gange, før du skal betale)
Derudover betaler du 20 kr. i match-fee. Medlemskontingent og match-fee vil gå til præmier på dagen, til udflugter og afslutning. (HUSK småpenge)
Efter spillet samles vi, spiser vores medbragte madpakke og der uddeles præmier.
Den sidste onsdag i måneden er der mad, som koster 40 kr. og vi spiller evt. et andet spil. Husk tilmelding. Opslag på opslagstavlen.
Vintergolf fra 1. november kl. 10. Der betales ingen match-fee og der er ingen præmier i vinterhalvåret.

Bodil Riggelsen – Formand tlf. 21423453 bodilholger@hotmail.com
Holger Riggelsen tlf. 41174190
Yrsa Jensen tlf. 24858266
John Jensen tlf. 40278340 johnpauli@jensen.mail.dk
Karl Peter Warming tlf. 29662962
Alice Gehrke Warming tlf. 24485281 kpw.br@post.tele.dk