V18

Venskabsklubben 2017
V18 indbyder alle, der er medlem af Tønder Golf Klub velkommen til at spille onsdag formiddag kl. 9,30. Scorekort afleveres senest kl. 9,15, og umiddelbart derefter påbegyndes spillet.

Klubbens formål er at spille golf og dyrke socialt samvær!
Der spilles med max. 54 tildelte slag, og der spilles i to rækker, når vi er flere end 20 deltagere.
Vi starter onsdag den 5. april kl. 9,30.

Vintergolf fra 1. november kl. 10. (Ingen præmier i vinterhalvåret)
Medlemskontingent 100 kr. (Du må deltage 2 gange, før du skal betale)

Derudover betaler du 20 kr. i matchfee. Medlemskontingent og matchfee vil gå til præmier på dagen, til udflugter og afslutning. (HUSK småpenge)

Efter spillet samles vi, spiser vores medbragte madpakke og der uddeles præmier.
Den sidste onsdag i måneden er der mad, som koster 40 kr. og vi spiller evt. et andet spil.

Bodil Riggelsen – Formand 21423453 bodilholger@hotmail.com
Holger Riggelsen – 41174190
Carl Peter Thidemann – Kasserer 40327367 thidemann@mail.tele.dk
Yrsa Jensen – 24858266
John Jensen – 40278340 johnpauli@jensen.mail.dk
Alice Gehrke Warming – 24485281 kpw.br@post.tele.dk