Tirsdagspigernes generalforsamling 22. september2015

Tirsdagspigernes generalforsamling 22. september2015
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning om året
4. Kassereren orienterer om økonomien. Fastsættelse af matchfee og pris på mad og kaffe.
5. Valg til bestyrelse.
På valg er: Ulla Kirk – modtager ikke genvalg
Inger Hansen – villig til genvalg
6. Ændringsforslag – bestyrelsen har ikke modtaget forslag
7. Evt. – forslag herunder kan ikke vedtages
Referat:
1. Dirigent: Alice Warming
2. Referent: Ulla Kirk
3. Bente aflagde beretning om året der er gået. Vedhæftes til jer på mail.
4. Inger gennemgår regnskabet (bilag i skabet i gangen)
Matchfee for sæson 2016 er uændret. 400 kr. eller 25 kr pr. gang og mad 30 kr.
5. Inger Hansen blev genvalgt og AnneMarie Drejer blev valgt i stedet for Ulla Kirk som ønskede at stoppe. Ulla fik overrakt en flot buket blomster og en stor tak for sit arbejde.
6. Der var ingen ændringsforslag
7. Evt: Alice fortalte at Jette fra Alssund er kommet med nye forslag i forbindelse med afvikling af Pink Cup næste år. Det arbejdes der videre med.
Erna foreslog at vi næste år lavede en Cup turnering i dameklubben og en Mørke match med lys i golfboldene.
Ellen Ingeman roste maden vi har fået om tirsdagen i år. Sagde at det havde været lækkert og meget varieret.