Referater TP

Tirsdagspigernes generalforsamling 23/9 2014.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning om året

4. Kasserer orienterer om økonomien

5. Valg. På valg er Annie Krag – modtager ikke genvalg Susanne Bossen – modtager ikke genvalg

Bestyrelsen foreslår Bente Solgård

6. Ændringsforslag – ikke kommet nogle

7. Evt. – forslag herunder kan ikke vedtages.

Referat:

1. Dirigent – Bente Solgård

2. Referent – Ulla Kirk

3. Susanne beretter om året/sæsonen der er gået. Haft besøg af 2 venskabsklubber. Kommet 12.505 kr. ind til Pink Cup. Hyggelig aften med herrerne til Pink Cup. Fin udflugt med overnatning.

Bestyrelsen har i sæsonen haft frafald af flere medlemmer på grund af sygdom, men alle har været flinke til at hjælpe.

4. Inger fremlagde regnskabet. (bilag i skabet i gangen). Matchfee for sæson 2015 er uændret. 400 kr eller 25 kr pr. gang. Mad 30 kr.

5. Nyvalgt til bestyrelsen er Bente Solgård og Anne Sørensen.

6. Ingen ændringsforslag.

7. Erna oplyser at der bliver vintertrænet på Eccocentret som sidste vinter. Tilmelding på golfboks. Der blev overrakt blomster til de 2 afgående bestyr. Medlemmer Susanne Bossen og Annie Krag.

x