Skolegolf

Junior afdelingen i Tønder golfklub stiller gerne et skolegolfsæt til rådighed for afprøvning i idrætstimerne. Kontakt:

Sekretariatet 74 73 43 13. email@toendergolfklub.dk

Golfspillet er velegnet til idrætsundervisningen, da alle elever begynder på samme niveau, uanset om de er store eller små, dreng eller pige. Undervisningen kan foregå såvel inden- som udendørs, og kan derfor afvikles året rundt. Golf giver børn mulighed for at lære en idræt at kende, hvor alle kan være med og som kan dyrkes livslangt. Golf i skolen kan give elever, der ikke føler sig hjemme i hurtige boldspil eller gymnastik, et tilbud, som tilfredsstiller deres form for fysisk aktivitet – en aktivititet, der lever op til intentionerne omkring elevernes alsidige personlige udvikling og Danmarks Idrætsforbunds vision om at få mere alsidighed og kvalitet ind i idrætstimerne.
Golfens værdier i relation til fælles mål
Eleverne skal udvise samarbejdsevner og social opmærksomhed i forhold til de idrætslige aktiviteter. Den etik og moral, der lægges vægt på i golf, er med til at fremme den enkelte elevs alsidige personlige udvikling. Man er sin egen dommer og vil dermed få forståelse for fairplay. Eleverne er i samspil med naturen og bliver udfordret både fysisk og psykisk sammen med andre og lærer dermed deres egne reaktioner at kende.