Lokale regler

Lokale Regler for Tønder Golfklub

 1. Banemarkeringer:

Hvide markeringer             Out of bounds

Gule markeringer               Vandhazard
Røde markeringer              Parallel vandhazard
Blå markeringer                 Areal under reparation
Blå pæle/plader

med sort top/midte            Areal under reparation med spilleforbud

Markering kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

 

 1. Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-1.
 2. Alle skilte, afstandsmarkeringer, sprinklerhoveder, bænke, læskure, vandingsrør ved træer og træer med støttepæle er ”ikke-flytbare forhindringer”. Lempelse efter Regel 24-2b.
 3. Vintergreens
  Når der spilles til sommergreens, og spillers bold ligger på en vintergreen, ligger bolden på en forkert green. Det betyder, at bolden droppes fri uden straf. Regel 25-3.

Straf for overtrædelse af lokalregel
Hulspil: Tab af hul               Slagspil: 2 straffeslag

 1. Afstandsmåler
  For alt spil på banen må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.
 2. Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1 modificeres således:
  Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.
  Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.
  Denne lokalregel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.

Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.

Godkendt af DGU: April 2017

Afstandsmarkeringer (plader) angiver afstanden til midten af green.