2018 Kontingent

Kontingent 2018

Aktiv senior med indskud kr. 5.300.
Aktiv senior uden indskud kr. 5.800, efter 4 år nedsættes kontingentet med kr. 500 p.a.

Seniorer på 80 år eller mere kr. 2.650.

Aktive familier, hjemmeboende børn ikke fyldt 18.år i 2017, kr. 10.800.
Aktive familier, hjemmeboende børn ikke fyldt 18 år i 2017, uden indskud kr. 11.800.

Mini Junior under 13 år i 2017, kr.600.
Aktive juniorer ikke fyldt 19 år i 2017, kr. 1.200.
Ungseniorer ikke fyldt 25 år i 2017, kr. 2.400.

Flexsmedlemmer (se regler for flexmedlemsskab nederst) kr. 1.600.
Langdistancemedlem, som har en anden hjemmeklub kr. 2.900.

Passive kr.400.
Passive m/rettigheder, må bruge drivingrange + par 3 bane, kr. 650.
Prøvemedlemmer GRATIS. kr. 350 betales til bøger og egen handske.

For alle “aktive”, opkræves kontingent til DGU, kr. 158  årligt.  Junior kr. 90 årligt.

Bagpladser kr. 300 pr. år. Bagplads incl. leje af skab kr. 450 pr. år. El-opladere kr. 150 pr. år.
Bagskabe kan købes for kr. 1000, og den årlige leje er kr. 300. Indtil 3 år efter købet er tilbagekøbsprisen kr. 700. Herefter nedskrives beløbet med kr. 100 pr. år. Og efter 10 år. betales der ikke noget tilbage.
Begge skal være forsynet med gyldigt årsmærke.

*Kontingent over kr. 2.000 opkræves i 2 rater.
* Den første a’conto for det kommende år opkræves i December måned.
* Resten af kontingentet opkræves pr. 15. maj.

HUSK: Skriftligt udmeldelse kan kun ske pr. den 30. november. eller SKAL du ifølge vedtægterne betale næste års kontingent.

Et medlem der har betalt fuldt indskud kan genindtræde i gruppe D. mod betaling af helt årskontingent, i op til 3 år efter skift til anden medlemskategori.

Sker indmeldelse pr. 1. august eller senere kan indmeldelse ske mod betaling af 1/12 af kontingentet pr. påbegyndt måned.

Mini junior til og med det kalenderår man fylder 12år. Kontingent kr. 600.
Juniorer til og med det kalenderår man fylder 18. Kontingent kr. 1200.
Ungsenior og studenter til og med det år man fylder 25. kr. 2300.

Juniorer og ungseniorer betaler først eventuelt indskud ved overgang til seniormedlemskab.

FLEXMEDLEMSSKAB
TGK tilbyder Flexmedlemskab til medlemmer der ikke har tid nok til at udnytte et normalt kontingent, eller kun har mulighed eller ønske om at gå et begrænset antal runder pr. år.
For at benytte denne medlemskategori skal du kunne dokumentere et registreret handicap fra et tidligere medlemskab i en anden golfklub, eller du skal gennemføre et prøvemedlemskab hvor du erhverver spilletilladelse.

Et F-Medlemskab koster kr. 1.600 årligt. Der er et indmeldelsesgebyr på kr. 300, (engangsbeløb) hvis du ikke tidligere har været medlem af TGK.

FLEXMedlemsskab indeholder følgende.:
Frit brug af alle klubbens faciliteter undtaget 18 huls banen. Der udstedes DGU kort. Du modtager bagmærke der viser at du er Flexmedlem, dette skal være synligt på din bag.

Du kan dermed spille på alle baner der modtager spillere med DGU kort.

2 årlige frie/gratis runder på Tønder Golf Klubs 18 huls bane, ønsker du kun at spille 9 huller kan du dette 4 gange.

Du skal indskrive dig i greenfee-bogen, inden du går ud på banen, greenfeemærkat skal bæres synligt på din bag.

For alle yderligere runder betales den til enhver tid gældende fulde greenfee, i 2018 kr. 300, 9 huller kr. 150. Betaling og indskrivning i greenfee bogen skal ske inden du går ud på 18. huls banen. Der vil forekomme banekontrol, og spiller du uden at være skrevet i greenfeebogen vil greenfee være det dobbelte, af det normale beløb, og dit DGU kort samt spilleret inddrages.

Ved deltagelse i klubbens åbne matcher betales normal matchfee samt halv greenfee, du kan ikke deltage i Klubmesterskab, eller klubbens cupturneringer.
Du kan også være medlem og spille med i alle de klub i klubber vi har, du skal blot betale greenfee.

Du kan som FLEXmedlem ikke opnå greenfeerabatter hos vore venskabsklubber eller under Det sønderjyske samarbejdes greenfee ordning. Du kan ikke spille sammen med et medlem af TGK til halv greenfee, og du kan ikke medtage en gæst til halv greenfee.

TGK administrerer dit handicap og betaler dit DGU-kort.

Ønsker du i løbet af et kalenderår at konvertere dit FLEXmedlemskab til et fuldtidsmedlemskab i TGK, modregnes det betalte kontingent på kr.1600 forholdsvis i det nye kontingent.

PASSIV med rettigheder
TGK tilbyder et passivt medlemskab med rettigheder. Det betyder at du kan bruge klubbens driving range med frie bolde, samt spille på klubbens par-3 bane. Et sådant medlemskab koster kr. 650 pr. år. Du får udleveret et bagmærke der skal bæres synligt på din bag. Banekontrol vil forekomme.