Kontingent 2017

Kontingent 2017

*Kontingent over kr. 2.000 opkræves i 2 rater.

Aktiv senior med indskud kr. 5.200.
Aktiv senior uden indskud kr. 5.700, efter 4 år nedsættes kontingentet med kr. 500 p.a.

Senior 80 år kr. 2.600.

Aktive familier, hjemmeboende børn ikke fyldt 18.år i 2016, kr. 10.600.
Aktive familier, hjemmeboende børn ikke fyldt 18 år i 2016, uden indskud kr. 11.600.

Mini Junior under 13 år i 2016, kr.600.
Aktive juniorer ikke fyldt 19 år i 2016, kr. 1.200.
Ungseniorer ikke fyldt 25 år i 2016, kr. 2.400.

Flexsmedlemmer (se regler for flexmedlemsskab nederst) kr. 1.600.
Langdistancemedlem, har anden hjemmeklub kr. 2.800.
Passive kr.400.
Passive m/rettigheder, må bruge drivingrange + par 3 bane, kr. 650.
Prøvemedlemmer kr.1.000. I 2017 er Prøvemedlemsskab GRATIS, dog er der et indmeldelsesgebyr på kr. 350 der dækker betaling af bøger og egen handske.

På alle “aktive”, opkræves kontingent til DGU, kr. 158  årligt.  Junior kr. 90 årligt.

Bagpladser kr. 300 pr. år. Bagplads incl. leje af skab kr. 450 pr. år. El-opladere kr. 150 pr. år.

Begge skal være forsynet med gyldigt årsmærke.

Bagskabe kan købes for kr. 1000, og den årlige leje er kr. 300. Indtil 3 år efter købet er tilbagekøbsprisen kr. 700. Herefter nedskrives beløbet med kr. 100 pr. år. Og efter 10 år. betales der ikke noget tilbage.

* Den første a’conto opkræves i Dec 2016.
* Resten af kontingentet opkræves pr. 15. maj.2017.
Er du i tvivl om Tønder Golf Klub, eller om golf er det rigtige for dig, tilbyder vi dig at spille frem til årsskiftet mod betaling af 1/12 kontingent pr. påbegyndt md. Såfremt et medlem overgår til passiv, kan vedkommende genindtræde i klubben, som aktiv, mod betaling af helt årskontingent.

Husk du skal skriftligt udmelde dig senest den 30. nov. hvis du ikke ønsker at være medlem i det efterfølgende år.

Et medlem der har betalt fuldt indskud kan genindtræde i gruppe D. mod betaling af helt årskontingent, i op til 3 år efter skift til anden medlemskategori.

Sker indmeldelse pr. 1. august eller senere kan indmeldelse ske mod betaling af 1/12 af kontingentet pr. påbegyndt måned.

Mini junior til og med det kalenderår man fylder 12. Juniorer til og med det kalenderår man fylder 18. Ungsenior til og med det år man fylder 25 samt studerende med gyldigt studiekort.

Juniorer og ungseniorer betaler først eventuelt indskud ved overgang til seniormedlemskab.

Flexmedlemskab, I Tønder Golf Klub (TGK).

TGK tilbyder et nyt medlemskab til de der ikke har tid nok til at udnytte et normalt kontingent, eller kun har mulighed eller ønske om at gå et begrænset antal runder pr. år. Dette medlemskab kalder vi et Flexmedlemskab, (F-Medlemskab). For at benytte denne medlemskategori skal du kunne dokumentere et registreret handicap fra et tidligere medlemskab i en golfklub, eller du skal gennemføre et prøvemedlemskab hvor du erhverver spilletilladelse.

Et F-Medlemskab koster kr. 1.500 årligt. Der er et indmeldelsesgebyr på kr. 300, (engangsbeløb) hvis du ikke tidligere har været medlem af TGK.

Medlemskabet indeholder følgende.:

Frit brug af alle klubbens faciliteter undtaget 18 huls banen. Der udstedes DGU F-kort. Du modtager bagmærke der viser at du er Flexmedlem, dette skal være synligt på din bag.

Du kan dermed spille på alle baner der modtager spillere med DGU F-Kort.

2 årlige frie/gratis runder på Tønder Golf Klubs 18 huls bane, ønsker du kun at spille 9 huller kan du dette 4 gange.

Du skal indskrive dig i greenfee-bogen, inden du går ud på banen, greenfeemærkat skal bæres synligt på din bag.

For alle yderligere runder betales den til enhver tid gældende fulde greenfee, i 2017 kr. 300, 9 huller kr. 150. Betaling og indskrivning i greenfee bogen skal ske inden du går ud på 18. huls banen. Der vil forekomme banekontrol, og spiller du uden at være skrevet i greenfeebogen vil greenfee være det dobbelte, af det normale beløb, og dit DGU kort samt spilleret inddrages.

Ved deltagelse i klubbens åbne matcher betales normal matchfee samt halv greenfee, du kan ikke deltage i Klubmesterskab, eller klubbens cupturneringer.

Du kan som F-medlem ikke opnå rabatter på greenfee hos vore venskabsklubber eller under Det sønderjyske samarbejdes greenfee ordning. Du kan ikke spille sammen med et medlem af TGK til halv greenfee, og du kan ikke medtage en gæst til halv greenfee.

TGK administrerer dit handicap og betaler dit DGU-kort.

Ønsker du i løbet af et kalenderår at konvertere dit F-medlemskab til et andet fuldtidsmedlemskab i TGK, modregnes det betalte kontingent på kr.1500 i det nye kontingent.

Passiv med rettigheder

TGK kan også tilbyde et passivt medlemskab med rettigheder. Det betyder at du kan bruge klubbens driving range med frie bolde, samt spille på klubbens par 3 bane. Et sådant medlemskab koster kr. 650 pr. år. Du får udleveret et bagmærke der skal bæres synligt på din bag. Banekontrol vil forekomme.