Herreklub – Referater 2016

Ordinær generalforsamling

i Herreklubben torsdag, den 26/10-2017 efter matchen
med følgende dagsorden og referat:

 1. Valg af dirigent
  John P. Jensen blev valgt.

 2. Beretning over det forløbne år:
  Bernd Jensen fortalte, at vi har været 103 forskellige spillere til vores torsdagsmatcher, heraf 99 medlemmer af Tønder Golfklub og 4 Gæster.
  Vi har i året deltaget i en venskabsmatch med Aabenraa Golfklub i Åbenrå, vi deltog med 18 spillere og de stillede med 22. Resultatet var meget tæt, men Åbenrå vandt med en gennemsnitsscore på 0,2 point højere vores score.
  Den 8. og 9. september var vi på udflugt til Golf Club Altenhof og Golf Club Husumer Bucht. Vi var 24 deltagere og selvom det var noget vådt havde vi en vellykket tur.
  I år har vi forsøget med fællesspisning hver den første torsdag i måneden. Ordningen er blevet godt modtaget, og vi vil fortsætte med samme ordning til næste år.
  Beretningen blev taget til efterretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  Regnskabet blev godkendt

 4. Behandling af indkomne forslag
  Der er ikke modtaget forslag
 5. Aktiviteter og budget for det kommende år, herunder fastsættelse af turneringsfee.
  Budgettet blev godkendt og turneringsfee blev fastsat uændret 30 kr./turnering.
 6. Valg af bestyrelse – på valg i år er Manfred Schøning, Chr. Petersen og Finn Larsen (næste år er Bo Jacobsen, Bernd Jensen, Hans Svensson samt Hans Popp på valg)
  Genvalg til Chr. Petersen og nyvalg til Peter Olsen og Sven Petersen

 7. Valg af suppleant
  Nyvalg til Niels Peter Hansen

 8. Valg af revisor
  Genvalg til Poul Christensen
 9. Eventuelt
  John P. Jensen foreslå, at generalforsamlingen afholdes i begyndelsen af oktober, hvor spilstart er senere og flere spillere deltager. Det kan gøres ude vedtægtsændringer, da vedtægterne kun siger, at generalforsamling skal afholdes i oktober måned.
  Kjeld Hansen forslår, at vi aktivt tilskynder nye medlemmer til at spille i Herreklubben, ved at invitere dem via en personlig mail, og følge op ved at være særligt opmærksomme på, at de er nye når de møder op.
  Referent Carsten Johansen

Referent Carsten