Golf Træning

driv

Vi ses sæson 2016 som starter 1. april 2016. Træning i 2015 er afsluttet, Efter en formidabel sommer siger vi tak og på gensyn i 2016.