Gæstespillere

Aktive medlemmer af Tønder Golf Klub kan tage op til 3 fuldgyldige medlemmer af en anden golfklub med som gæst til reduceret greenfee.

Der ydes en rabat på 150 kr. på gældende greenfee 300 kr.
Prisen er således 150 kr. efter rabat.

Dine gæster skal spille i samme flight som dig. Tilbuddet gælder ikke Fleksmedlemmer, eller personer bosat i Danmark der alene er medlem i en udenlandsk klub.
Husk at skrive dit medlemsnr. og initialer i greenfee bogen,
tydeligt, ud for hver af dine gæster. Rabatordningen gælder ikke ved lukkede matcher, eller når der iøvrigt er ydet anden rabat.

Medlemmer af DGA kan spille gratis op til 3 gange årligt, aftale herom træffes forud, med ledende greenkeeper, under forudsætning af at dette er gensidigt.
Medlemmer af PGA kan spille gratis op til 3 gange årligt, aftale herom træffes forud, med klubbens træner, under forudsætning af at dette er gensidigt

DGU introduktionskort.
Gæster med DGU introduktionskort er velkomne og kan spille på samme konditioner som deres hjemmeklub tilbyder medlemmer af Tønder Golf Klub.