DGU forsikring

Ansvarsforsikring for DGU-medlemmer

Nykredit Forsikring og Dansk Golf Union har indgået aftale om en kollektiv ansvarsforsikring. Forsikringen omfatter golfspillere med aktivt medlemskab af en golfklub tilsluttet DGU.

Hvem gør hvad – når skaden er sket?
Kommer en golfspiller til at skade andre personer eller deres ting foretages følgende:

Klubsekretariatet skal anmelde skaden på den kollektive ansvarsforsikring.
Golfspilleren, der har forvoldt skaden, skal samtidig anmelde skaden på sin private ansvarsforsikring
Har skadelidte tegnet tings- eller personforsikring for det skaderamte, skal skaden også anmeldes til skadelidtes eget selskab. Herefter ordner selskaberne sagen indbydes.