2018 Bestyrelsen

Dagsorden til generalforsamlingen 25. januar 2018 KLIK HER

Beretning for 2017 godkendt på generalforsamlingen KLIK HER

Regnskab for 2017 godkendt på generalforsamlingen KLIK HER


Bestyrelsen 2018

Her er de så fra venstre:
Hans Jørgen Hansen, Hans Christian Freiberg, Peter Olsen, Erna Hvedemose, Ingolf Bossen, Kjeld Hansen,
Bent Johannsen.

Formand: Bent Johannsen, E-Mail: bentjohannsen@outlook.com tlf. 24639388
Næstformand: Hans Christian Freiberg, E-Mail: hcf@freiberg.as
Kasserer: Ingolf Bossen, E-Mail: ingolfbossen52@gmail.com tlf. 23603686

Bestyrelsesmedlem: Kjeld Hansen, E-Mail: k.hansen45@hotmail.com tlf. 28837050
Bestyrelsesmedlem: Hans Jørgen Hansen, E-Mail: hj.hansen@bbsyd.dk tlf. 23718350
Bestyrelsesmedlem: Peter Olsen
Bestyrelsesmedlem: PR Erna Hvedemose

Andre udvalg
Baneudvalgformand: Holger Riggelsen, E-Mail: holgerriggelsen@gmail.com tlf. 41174190