Banen

Velkommen til Tønder Golf Klub
Banen ligger på engarealerne nord for landevejen mellem Rørkær og Jejsing.
To tredjedele af banen er ret åben og er derfor påvirket af vindforholdene.
Den sidste tredjedel er anlagt i en plantage, hvor fairways har en pæn bredde, men er afgrænset af ret åben skov de fleste steder. Det kan give især spillere med højt handicap udfordringer.

De største udfordringer på banen for stort set alle er søer, vandløb og grøfter, der mange steder går på tværs af fairways. Vand findes overvejende på de åbne dele af banen.

Banestatus

Arbejdsopgaver uge 21
Tirsdag rørlægges kanalen foran tee-stedet på hul 1. Der slås ud fra midlertidigt Tee-sted længere fremme.
Tirsdag påbegyndes entreprenørarbejder i forbindelse med opførelse af tilbygning samt anlæggelse af ny puttinggreen. Dette arbejde vil strække sig indtil udgangen af august måned. – Baneudvalget

Gæster kan glæde sig til en velplejet bane i et ret åbent terræn. Spil 9 eller 18 huller og nyd stilheden, dyrelivet og en bane, hvor der normalt er god plads.
Når de mange “klubber i klubben” spiller, er banen stadig åben for alle andre, og de skal vise hensyn til øvrige spillere.

Tønder Golf Klub | Tidsholmvej 6 6270 Tønder | Klubsekretariatet: 7473 4313 | Email(a)toendergolfklub.dk

Dansk