Allgemeine Bedingungen

Greenfee skal betales og lægges i greenfee-kassen før spillet påbegyndes. Kun spillere med medlemskab af en godkendt klub under WGA må spille.

Banekontrol kan forekomme og medlemskort skal kunne forevises. Greenfee gælder for hele dagen. Har du slået ud, eller benyttet driving range uden forinden at indskrive dig i greenfeebogen eller betale greenfee vil du blive afkrævet 2 x den normale greenfee.

TGK accepterer DGU-introduktionskort på samme konditioner som din hjemmeklub tilbyder.

Medlemmer af PGA kan spille gratis op til 3 gange årligt, aftale herom træffes forud, med klubbens træner, under forudsætning af at dette er gensidigt. Indskrivning i greenfebogen, forinden spil påbegyndes. Gælder oså for brug af driving range.

TGK accepterer at medlemmer af Dansk Greenkeeper Forbund spiller uden beregning, under forudsætning af at aftale herom er indgået med TGK,s ledende greenkeeper forinden spillet påbegyndes, dog max. 3 gange årligt og under forudsætning af at din hjemmeklub tilbyder det samme.

TGK er med i DGU’s Gensidig greenfeeordning med 3 juniorspillere pr. 1 betalende voksen.

Rabatordninger: Større grupper bedes kontakte klubben.

Restriktioner: Max. hcp. 54. Der henstilles til spillerne om at bruge softspikes.

Greenfee wird vor Spielanfang bezahlt und in die dazugehörige Kasse gelegt.

Nur Spieler, die Mitglieder eines zugelassenen Golklubs unter WGA sind und die Platzreife erworben haben, dürfen spielen. Platzkontrolle kann vorkommen. In diesem Fall muss die Mitgliedskarte vorgezeigt werden.

Beschränkungen: Max HCP 54. Metalspikes sind nicht erlaubt. Der Vorstand