A11 Samarbejde

Absprache

Aftale om ekstra spil hos 3 naboklubber i 2017

Ribe Golf Klub, Varde Golf Klub, Kaj Lykke Golf Klub og Tønder Golf Klub har indgået aftale om tilkøb af spilleret i 2017.
Ved ordningen forstås, at et fuldtidsmedlem af én af de involverede klubber kan tilkøbe spilleret til de andre klubbers golfbane som greenfeespiller med de rettigheder og pligter, en greenfeespiller har.
Prisen for at være med i ordningen er 500 kr.  indtil 30. April. Derefter er prisen 700 kr. Beløbet betales til hjemmeklubben og er gældende pr. kalender år
.
De eksisterende rabataftaler på greenfee mellem klubberne fortsætter uændret for de fuldgyldige medlemmer, som ikke vælger tilkøb.

For at gøre brug af tilbuddet skal man gøre følgende:
1 . Henvende sig til Tønder Golf Klub på email@tondergolfklub.dk eller på kontoret.
2. På kontoret betales med det samme, og der udstedes et ekstra bagmærke, hvor der tydeligt er markeret, hvilke klubber der er tilvalgt. Bagmærket er personligt og udstedt med navn,    medlemsnummer og årstal.
4. Herefter oprettes medlemmet i GolfBox, således der ved booking på tilvalgt bane fremgår 0 kr. i greenfee.
5. Ved spil på den tilvalgte bane bestilles/bekræftes tid og scorekort udskrives.
DER SKAL IKKE SKRIVES I GREENFEEBOGEN ELLER LAVES GREENFEEKUVERT.
6. Bagmærke skal altid medbringes ved spil på den tilvalgte bane og forevises på forlangende.
7. Det er muligt at deltage i den tilvalgte klubs klubturneringer på samme vilkår som klubbens egne medlemmer.
8. Hvis/når der opstår dage/perioder, hvor der spilles til vintergreen på egen bane og sommergreen på den tilvalgte bane, betales der 100 kr. i greenfee. Dette gælder også ved banelukninger pga. f.eks. stormskader, frost, skybrud eller svampeangreb.
9. Det er ikke muligt at deltage i den tilvalgte golfklubs klubber-i-klubben.